Privacybeleid van iAddress.nl

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de opslag van je persoonlijke gegevens die je aan iaddress.nl toevertrouwt:
VIPcode B.V., de eigenaar van iAddress.nl
Straat van Ormoes 20, 2622KA Delft
KvK nummer 27282592
Jouw gegevens worden enkel opgeslagen op systemen die onder de NL en EU wetgeving vallen.
Aangemeld bij Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1594993.

2. Welke gegevens verwerkt VIPcode B.V. en voor welk doel

Het enige gegeven dat nodig is voor je registratie is je e-mail adres. Dit adres hebben we nodig voor de identificatie en verificatie. Dit adres wordt tevens gebruikt om met je te kunnen communiceren.

Al jouw gegevens die je wilt delen met je vrienden en relaties in iAddress, kun je opslaan, onderhouden en distribueren middels digitale visitekaartjes of de ‘gegevens delen’ functie in iAddress. iAddress zelf doet niets met deze gegevens.

3. E-mail policy

Bij elke e-mail die je van iAddress krijgt, behoudens de systeemmail, zit de optie om je uit de maillijst te verwijderen.

4. Bewaartermijn

Een registratie die niet binnen 2 weken zijn account activeert zal door iAddress worden verwijderd.

Voor de geactiveerde account is geen bewaartermijn. Je beheert je gegevens zelf, en kan ze ook op elk moment verwijderen. Je kan dit per gegeven doen, of door het verwijderen van je gehele account.

5. Beveiligingsmaatregelen

VIPcode B.V., eigenaar van iAddress.nl, werkt volgens de hoogste standaarden en nieuwste technieken om directe of indirecte schade ten gevolge van illegale toegang tot en gebruik van de site te voorkomen. Bijzondere persoonlijke gegevens zoals BSN worden versleuteld opgeslagen en zijn alleen voor de eigenaar ervan leesbaar. Aansprakelijkheid voor de gevolgen van illegale activiteiten wordt door VIPcode B.V. echter afgewezen. Al onze inspanningen (mensen en systemen) zijn gericht op het foutloos en ononderbroken functioneren van de site. We streven naar een beschikbaarheid van 100%, maar deze kan niet worden gegarandeerd.

6. Verwerkers

Alle medewerkers van iAddress zijn verplicht een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.

7. Inzagerecht

Iedere gebruiker van iAddress onderhoudt zijn gegevens zelf, en heeft daarom altijd en overal toegang tot zijn eigen gegevens. Het inzagerecht door derden heeft de gebruiker te allen tijde in eigen hand. Dit is de basis van iAddress. Dit is onze DNA!

8. Verwijdering

De gebruiker is altijd volledig baas over zijn gegevens (BOEG principe). Hij kan te allen tijde zijn account opheffen. De gebruiker is dan ook volledig uit onze database verwijderd.

9. Klachten

Klachten kunnen worden ingevoerd in ons contactformulier.

Sluiten Wij gebruiken cookies
Melding sluiten