Blog


Regie op Gegevens -- Over een andere boeg

Geschreven op 2019-01-30 om 10:23

De administratie van persoonsgegevens is de kern van vrijwel ieder administratief systeem. En deze administraties zijn talrijk. Een schatting (CBS, 2001) zegt dat een woonadres van de gemiddelde Nederlander in meer dan 1000 administraties voorkomt.  Al jaren lang komen er voorstellen en ideeën om deze enorme redundantie van persoonsgegevens die leidt tot veel achterhaalde en foute gegevens, terug te dringen. Echter, het hart van een systeem laat zich niet zo makkelijk wegsnijden zo blijkt. Daarom gooit VIPcode BV het over een andere boeg.

Als we nu maar weten of we de juiste versie van een adres hebben, dan kunnen we dure fouten voorkomen. We kunnen dan zo nodig actie ondernemen om een correctie uit te voeren. Hoe kunnen we deze controle bewerkstelligen? Door de administraties aan te sluiten op een ’binnenring’, een chain, waarin de hash van het actuele adres staat, kan de controle op juistheid eenvoudig worden uitgevoerd. Iedere administratie kan hierop worden aangesloten. Een mutatie in deze binnenring gebeurt door de instantie die hiertoe door de eigenaar van de persoonsgegevens wordt  geautoriseerd. Dit kan een door de persoon gekozen ‘personal datamanager’  zijn zoals iAddress of IRMA, het kan ook een Digitale kluis van de overheid zijn. Zo krijgt de persoon de regie op zijn gegevens. Hij kan zien wie zijn gegevens hebben en door wie zijn gegevens zijn geattesteerd. Lees hierover verder in de light paper van VIPcode BV: de ‘inner ring. Zie:  https://www.iaddress.nl/documents/InnerRingPaper_20190121.pdf

En wie weet, als door deze referentiechain de datakwaliteit in de afzonderlijke administraties is verbeterd, kan wellicht de redundantie stukje bij beetje worden teruggedrongen. Want, zo men zal zeggen: waarom zitten we met zijn allen eigenlijk precies dezelfde gegevens bij te houden?

Peter van Veen 


Sluiten Wij gebruiken cookies
Melding sluiten