Blog


Blockchain en beheer persoonsgegevens.

Geschreven op 2018-07-31 om 11:38
Laatst gewijzigd op 2018-07-31 om 11:46

Onze overheid is van plan de burger zelf steeds meer de regie over zijn persoonlijke gegevens in eigen handen te laten nemen. Gezocht wordt naar een Uniforme Set van Eisen. Hoe moeten we dit doen? Welke infrastructuur gaan we toepassen en welke afspraken horen daarbij? Er bestaan al Personal Datamanagers (zoals bijvoorbeeld www.iaddress.nl), dus burgers die een begin willen maken met ‘zelfbestuur’ kunnen al aan de gang. De PDM’s zijn gebaseerd op centrale databases van waaruit je je gegevens kunt distribueren naar afnemers. Er zijn echter bezwaren tegen deze vorm, een centrale database zou ‘te kwetsbaar’ kunnen zijn. Onder andere Bits for Freedom kwam met deze opmerking. Als het gaat om verlies van gegevens denk ik dat dit wel mee zal vallen omdat iedere afnemer ongetwijfeld een kopie van deze gegevens in zijn eigen database opslaat. Als het gaat om de aantrekkingskracht op hackers, zo’n centrale database met persoonsgegevens, dan zal dat sterk afhangen van welke gegevens je hier opslaat.

Het fenomeen ‘Blockchain’ kent een decentrale database. Ieder knooppunt in het netwerk (node) heeft een kopie. Zou dit een robuustere oplossing zijn? Om te bewaken of de gegevens nog kloppen heeft iedereen toegang tot een ‘hash’ van de gegevens.
Voordat we hierop inzoomen gaan we even na welke partijen allemaal betrokken zijn in de uitwisseling en opslag van persoonsgegevens.
1. de persoon zelf.
2. de partij die extra gegevens vastlegt over de persoon (GBA, CBR, bankinstellingen, zorginstellingen, opleidingsinstituten etc)
3. De partijen die gegevens willen afnemen ( werkgevers, leveranciers, autoverhuurders, maar ook je vrienden en bekenden).

In dit landschap moet het allemaal plaatsvinden.
Het feit dat gegevens van verschillende kanten komen pleit al voor een gedistribueerde database, met meerdere entry points. Blockchain leent zich daar uitstekend voor. Met name dat ingebrachte gegevens ook gevalideerd kunnen worden is een groot voordeel.
Als ik nu zou moeten gokken over hoe we de privacy gaan aanvliegen zou ik zeggen: Blockchain!

Peter van Veen 


Sluiten Wij gebruiken cookies
Melding sluiten